Ceník a podmínky individuální výuky

 

Organizace – dospělí

Dospělí platí výuku bankovním převodem před poslední hodinou v měsíci na celý následující kalendářní měsíc / měsíce – počet měsíců podle dohody. Z tohoto počtu se postupně odečítají odučené a pozdně zrušené hodiny. Obvyklá délka individuální lekce dospělého studenta je 2x45 minut, tedy 90 minut, zpravidla 1x týdně. Noví studenti si mohou zaplatit jednu lekci, aby si vyzkoušeli, zda jim výuka vyhovuje, a až potom doplatit zbytek kurzovného, pokud se rozhodnou v kurzu pokračovat.

 

Organizace - děti

Výuka angličtiny dětí se platí bankovním převodem před začátkem kurzu na celé pololetí podle počtu předem naplánovaných hodin. Z tohoto počtu se postupně odečítají odučené a pozdně zrušené hodiny. Obvyklá délka individuální lekce náctiletého studenta je 60 minut, zpravidla 1x týdně. Někteří studenti bez obtíží zvládají i 90 minutovou lekci. Noví studenti si mohou zaplatit jednu lekci, aby si vyzkoušeli, zda jim výuka vyhovuje, a až potom doplatit zbytek kurzovného, pokud se rozhodnou v kurzu pokračovat.

Vyučující zodpovídá za žáky mladší 15 let pouze v učebně v době výuky.

V době státních svátků a v týdnu mezi vánocemi a Novým rokem není vyučování. Na rozdíl od některých jiných jazykových škol ale tyto hodiny neplatíte. Platíte tedy jen za skutečně odučené lekce.

 

Cena

V ceně kurzu jsou zahrnuty výukové materiály kromě hlavní učebnice.

 

Platba

Kurzovné se platí bankovním převodem na číslo účtu 670100 - 2206735503 / 6210 (mBank). Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte jméno studenta či firmy. Zaplaťte, prosím, tak, aby platba dorazila na účet příjemce před začátkem kurzu. Platba v hotovosti už bohužel nebude od 1.3. 2018 možná.

Na všechny došlé platby vystavuji příjmový doklad či fakturu, které je možno použít pro odečet z daní plátce. OSVČ a podnikatelé si tak angličtinu mohou dát do nákladů. Fakturu lze vystavit předem..

 

Zrušení lekce

Platby za hodiny zrušené včas - nejpozději 24 hodin před dohodnutou výukou - nepropadají, ale dle dohody studenta s lektorem se přesunou na pokrytí náhradní hodiny v daném školním roce. Platba za hodinu zrušenou v době kratší než 24 hod před plánovanou výukou angličtiny propadá. To už se děje ale spíš výjimečně. Přenos kurzovného na další pololetí je možný. Nebude-li kurzovné využito ani v dalším pololetí, tak bohužel propadá.

V případě nemoci lektora bude lekce nahrazena v náhradním termínu dle dohody lektora se studentem.