Překlady

Cena a termín dohodou dle rozsahu, odbornosti a spěšnosti.

Kvalitní překlad většinou není doslovný, ale takový, který nejlépe odráží obsah i emoční náboj předlohy. Kvalitní překlad myslí i na to, aby text pochopil cílový čtenář (zákazník, obchodní partner, zaměstnanec firmy nebo čtenář konkrétního časopisu). Toto všeho nelze docílit s pouhým počítačovým překladačem. Anglické zákonitosti výstavby textu jsou velmi odlišné od češtiny. Překladatel se jim musí podřídit, aby výsledný text působil přirozeně a aby se nedržel křečovitě struktur předlohy s výsledkem zvaným Czenglish, tedy česky znějící angličtinou. Proto dobrý překlad často není opticky shodný s předlohou.
Není výjimkou, že překlad do angličtiny pomůže vyladit českou předlohu, protože se v ní během překladu najdou nelogické skoky, nesrozumitelné pasáže nebo zbytečně opakované informace.